Aikuisopinnot

ILMOITTAUTUMINEN

Lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittaudutaan Eepos oppilasportaalin kautta. 
Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa https://lprkuvis.eepos.fi
Ilmoittautuminen Eepos

AIKUISTEN OPINNOT

Lappeenrannan kuvataidekoulu järjestää nyt myös aikuisille taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Lukuvuoden opinnot koostuvat neljästä eri jaksosta: piirustus, maalaus, kuvanveisto/keramiikka ja grafiikka. Kontaktiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua ja portfoliopäiväkirjan työstämistä. Opettajina toimivat eri jaksoissa Hanne Kärki, Tuulia Iso-Tryykäri, Emmi Sinkkonen ja Arja Martikainen.

AIKUISET KUVIS 1

Ensimmäisen vuoden opinnoissa tutustutaan kuvan tekemisen perusteisiin. Lyijykynäpiirustusta, vesiväri- ja peitevärimaalausta, pressprint grafiikkaa ja saven käsin rakennus -menetelmiä. Opetus tapahtuu jaksoissa jotka ovat keramiikka, piirustus, maalaus ja grafiikka.  

AIKUISET KUVIS 2 lukuvuonna 2019-2020 ei järjestetä Aikuiset 2 ryhmää!

Toisen vuoden opinnoissa keskitytään ihmisen kuvaamiseen. Elävän mallin piirtämistä, akryylimaalausta, kartonkigrafiikkaa ja muotoilua savesta. Opetus tapahtuu jaksoissa jotka ovat keramiikka, piirustus, maalaus ja grafiikka. 

AIKUISET KUVIS 3 

Kolmannen vuoden opinnoissa syvennetään aiemmin opittuja tekniikoita. Maalausjaksolla
öljyvärimaalausta, piirustusjaksolla erilaisiin piirtimiin tutustumista ja perspektiivin opettelua.
Grafiikanjaksolla syväpaino-/kohopainotekniikkaa ja kuvanveiston/keramiikan jaksolla mm. valutekniikkaa. 

AIKUISET KUVIS 4 

Neljännen vuoden opinnoissa piirustuksen, maalauksen ja kuvanveisto/keramiikan jaksoilla syvennetään aiemmin opittuja tekniikoita, grafiikan jaksolla tehdään metalligrafiikkaa.

AIKUISTEN PERUSOPINTOJEN TYÖPAJA 

Työpaja syventää perusopintoja ja toimii aloituksena aikuisten työpaja opinnoille.