Lukujärjestys

Varhaisiän kuvataidekasvatus 6kk – 6-vuotiaille
Perusopinnot Kuvis 1-7,  7-14-vuotiaille
Syventävät opinnot eli työpajaopinnot 14-20-vuotiaille
Tarkemmat tiedot:   Opintojen sisältö 

Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 14.8.2019

 LUKUJÄRJESTYS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittaudutaan Eepos oppilasportaalin kautta. 
Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa https://lprkuvis.eepos.fi
Ilmoittautuminen Eepos

TYÖPAJAOPINNOT 14-20-vuotiaille

Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja sekä etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Oppilas voi suuntautua haluamaansa kuvataiteen osa-alueelle työpajavaihtoehtojen mukaan.

Oppitunti on 45 min. Opetuskerran pituus:
Työpajat (3,5x45min.) = 2t 30min.

Piirustus ja maalaus (PIMA) A ma 17.30-20.05 Raija Eklund
Tutustutaan eri piirustus- ja maalaustekniikoihin sekä perehdytään kuvan tekemisen peruselementteihin. Kokeillaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisia mahdollisuuksia ja syvennetään tietämystä taidehistoriasta. Sovelletaan värioppia ja kehitetään muoto ja tilatajua erilaisten harjoitusta avulla.

Laaja-alainen (LAAJA) ti 16.30-19.05 Tuulia Iso-Tryykäri
Haluatko kehittää taitojasi useilla kuvataiteen osa-alueilla ja soveltaa eri tekniikoita. Työpajassa perehdytään kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin monipuolisesti eri tekniikoiden kautta. Piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja muotoilun lisäksi mukana kulkee arkkitehtuuri- ja ympäristötaide.

Piirustus ja maalaus (PIMA) B ke 16.30-19.05 Raija Eklund
Työpajan sisältö ks. piirustus ja maalaus A.

Laaja-alainen savi/3D 14-20v. ke 17.00-19.35 Arja Martikainen
Keramiikkapainotteisessa työpajassa tehdään savesta esineitä ja veistoksia. Käsinrakennus menetelmien lisäksi opetellaan dreijaamista, muotoilua ja valutekniikkaa. Saven lisäksi tutustutaan myös muihin kolmiulotteisen työskentelyn materiaaleihin ja tekniikoihin. Lisäksi piirretään ja maalataan.

PIMA/MEDIA/GRAF. 14-20v. ke 16.00-18.35 Tuulia Iso-Tryykäri
Media-painotteisessa työpajassa keskeisiä tekniikoita ovat piirustus, maalaus, valokuvaus, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu ja grafiikka. Työpaja sopii sinulle joka olet kiinnostunut mediataiteen sisällöistä ja tekniikoista mutta haluat myös opiskella piirustusta ja maalausta.