Lukujärjestys

Varhaisiän kuvataidekasvatus 6kk – 6-vuotiaille
Perusopinnot Kuvis 1-7,  7-14-vuotiaille
Syventävät opinnot eli työpajaopinnot 14-20-vuotiaille
Tarkemmat tiedot:   Opintojen sisältö 

Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 14.8.2019

 LUKUJÄRJESTYS 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittaudutaan Eepos oppilasportaalin kautta. 
Ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa https://lprkuvis.eepos.fi
Ilmoittautuminen Eepos

TYÖPAJAOPINNOT 14-20-vuotiaille

Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja sekä etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Oppilas voi suuntautua haluamaansa kuvataiteen osa-alueelle työpajavaihtoehtojen mukaan.

Oppitunti on 45 min. Opetuskerran pituus:
Työpajat (3,5x45min.) = 2t 30min.

Piirustus ja maalaus (PIMA) A ma
Tutustutaan eri piirustus- ja maalaustekniikoihin sekä perehdytään kuvan tekemisen peruselementteihin. Kokeillaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisia mahdollisuuksia ja syvennetään tietämystä taidehistoriasta. Sovelletaan värioppia ja kehitetään muoto ja tilatajua erilaisten harjoitusta avulla.

Laaja-alainen (LAAJA) ti
Haluatko kehittää taitojasi useilla kuvataiteen osa-alueilla ja soveltaa eri tekniikoita. Työpajassa perehdytään kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin monipuolisesti eri tekniikoiden kautta. Piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja muotoilun lisäksi mukana kulkee arkkitehtuuri- ja ympäristötaide.

Piirustus ja maalaus (PIMA) B ke
Työpajan sisältö ks. piirustus ja maalaus A.

Laaja-alainen savi/3D 14-20v. ke
Keramiikkapainotteisessa työpajassa tehdään savesta esineitä ja veistoksia. Käsinrakennus menetelmien lisäksi opetellaan dreijaamista, muotoilua ja valutekniikkaa. Saven lisäksi tutustutaan myös muihin kolmiulotteisen työskentelyn materiaaleihin ja tekniikoihin. Lisäksi piirretään ja maalataan.