Opinnot

Opinnot

Opiskelu Lappeenrannan kuvataidekoulussa                

Lappeenrannan kuvataidekoulu antaa kuvataiteen taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetus perustuu tavoitteelliseen ja tasolta toiselle etenevään opetussuunnitelmaan, jonka pohjalta kuvataidekoulu antaa monenlaisia kuvan tekemiseen liittyviä valmiuksia. Tunneilla perehdytään kuvataiteen tekemiseen ja ymmärtämiseen ja opetellaan mm. työskentelytekniikoita, niiden ilmaisullisia ulottuvuuksia, värioppia, taidehistoriaa ja mediakasvatusta sekä tarkastellaan taiteen ilmiöitä. Oppilaat saavat erilaisia keinoja ilmaista itseään. Tärkeää on lapsessa ja nuoressa tapahtuva hidas sisäinen prosessi, jossa oivalluksilla, ilolla ja elämyksillä on keskeinen merkitys.

Opetuksesta annetaan vuosittain sanallinen arviointi oppilaan opintokirjaan. Päättäessään opintonsa oppilas saa pyydettäessä läsnäolotodistuksen opinnoistaan. Päättötodistus annetaan laajan oppimäärän opinnoista päättötyön suorittaneille. Perusopintojen todistuksessa on sanallinen arviointi päättötyöstä ja portfoliosta ja syventävien opintojen todistuksessa on numeroarviointi päättötyöstä ja portfoliosta sekä kirjallinen kuvaus osaamisesta.

Laajan oppimäärän laajuus koko opintojen aikana on perusopinnoissa 540 tuntia ja syventävissä opinnoissa 760 tuntia. Yhteensä koko opintojen laajuus on 1300 tuntia. Kuvataiteen laajan oppimäärän opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 7-vuotiaana.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti kerran viikossa 2-3,5 oppituntia kerrallaan. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia, kaksi yhdistettyä oppituntia on 1 t 30 min, kolme 2 t 15 min ja neljä 3 t. Oppilaat voivat halutessaan opiskella useammassa ryhmässä.

Varhaisiän kuvataidekasvatus 3-6-vuotiaille
Työskentely on leikinomaista, mielikuvitusrikasta ja moniaistista ja ilmaisua harjoitellaan eri menetelmillä. Oppitunneilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin sekä välineiden käyttöön ja ominaisuuksiin. Lisäksi tehdään retkiä ympäristöön ja näyttelyihin. 3-4-vuotiailla lapsilla on isä/äiti/isovanhempi/huoltaja mukana ryhmässä. Opetuskerta on 1-2 yhdistettyä oppituntia kerran viikossa.

Perusopinnot 1-6, 7-12-vuotiaille
Perusopinnoissa perehdytään kuvan tekemisen perusteisiin. Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta. Tärkeää on tutkivan asenteen säilyminen ja ennakkoluulottomuus. Perusopetuksessa tutkitaan sisäistä maailmaa ja ulkoista todellisuutta. Ryhmät tekevät retkiä ympäristöön ja näyttelyihin.
Opetuskerta kestää 2-3,5 yhdistettyä oppituntia kerran viikossa.

Syventävät opinnot eli työpajaopinnot 12-20-vuotiaille
Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja ja etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin, taidehistoriaan ja visuaalisen kulttuurin kieleen. Lisäksi opintoihin voi yhdistää lyhytkestoisia kursseja ja työpajoja. Oppilaalla on mahdollisuus halutessaan perehtyä useampaan työpajaan tai syventyä vain yhteen vaihtoehtoon.
Opetuskerta kestää 3,5 yhdistettyä oppituntia viikossa.

Syventävissä opinnoissa voi valita seuraavista työpajoista:

Piirustuksen ja maalauksen (PIMA) työpaja A 13-20v. ma 17.30-20.05, Raija Eklund
Laaja-alainen työpaja 13-20v. ti 16.30-19.05, Veera Kuokka
Piirustuksen ja maalauksen (PIMA) työpaja B 13-20v. ke 16.30-19.05, Raija Eklund
ELOKUVA/VIDEO työpaja 12-15v. ke 17.00-19.35, Hiski Hämäläinen
Laaja-alainen-/Savityöpaja 13-20v. ke 17.00-19.35, Arja Martikainen
PIMA/MEDIA/GRAFIIKKA työpaja 13-20v. pe 15.45-18.20, Veera Kuokka ja Hanne Kärki

Tarkemmat työpajojen sisällöt:     Lukujärjestys