Opinnot

Opinnot

Opiskelu Lappeenrannan kuvataidekoulussa                

Lappeenrannan kuvataidekoulu antaa kuvataiteen taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetus perustuu tavoitteelliseen ja tasolta toiselle etenevään opetussuunnitelmaan, jonka pohjalta kuvataidekoulu antaa monenlaisia kuvan tekemiseen liittyviä valmiuksia. Tunneilla perehdytään kuvataiteen tekemiseen ja ymmärtämiseen ja opetellaan mm. työskentelytekniikoita, niiden ilmaisullisia ulottuvuuksia, värioppia, taidehistoriaa ja mediakasvatusta sekä tarkastellaan taiteen ilmiöitä. Oppilaat saavat erilaisia keinoja ilmaista itseään. Tärkeää on lapsessa ja nuoressa tapahtuva hidas sisäinen prosessi, jossa oivalluksilla, ilolla ja elämyksillä on keskeinen merkitys.

Päättäessään opintonsa oppilas saa pyydettäessä läsnäolotodistuksen opinnoistaan. Päättötodistus annetaan laajan oppimäärän opinnoista perusopinnoista  sekä syventävien opintojen päättötyön suorittaneille. 

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti kerran viikossa 2-3,5 oppituntia kerrallaan. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia, kaksi yhdistettyä oppituntia on 1 t 30 min, kolme 2 t 15 min ja neljä 3 t. Oppilaat voivat halutessaan opiskella useammassa ryhmässä.

Varhaisiän kuvataidekasvatus 6kk – 2-vuotiaat
Vauvojen värikylpy 6-12kk, on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa edetään matariaalien ja värien tunustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Työskentely on on vuorovaikutuksellista ja lapsilähtöistä. 
Lukukaudessa pidetään 6 värikylpy työpajaa (2krt/kk syys-marraskuussa).

Varhaisiän kuvataidekasvatus 3-6-vuotiaille
Työskentely on leikinomaista, mielikuvitusrikasta ja moniaistista ja ilmaisua harjoitellaan eri menetelmillä. Oppitunneilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin sekä välineiden käyttöön ja ominaisuuksiin. Lisäksi tehdään retkiä ympäristöön ja näyttelyihin. 3-4-vuotiailla lapsilla on isä/äiti/isovanhempi/huoltaja mukana ryhmässä. Opetuskerta on 1-2 yhdistettyä oppituntia kerran viikossa. 

Perusopinnot Kuvis 1-7, 7-13-vuotiaille
Perusopinnoissa perehdytään kuvan tekemisen perusteisiin. Tavoitteena on omaksua käsitys kuvallisen ilmaisun luonteesta ja monipuolisuudesta. Tärkeää on tutkivan asenteen säilyminen ja ennakkoluulottomuus. Perusopetuksessa tutkitaan sisäistä maailmaa ja ulkoista todellisuutta. Ryhmät tekevät retkiä ympäristöön ja näyttelyihin.
Opetuskerta kestää 2-3,5 yhdistettyä oppituntia kerran viikossa.

Syventävät opinnot eli työpajaopinnot 14-20-vuotiaille
Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja ja etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin, taidehistoriaan ja visuaalisen kulttuurin kieleen. Lisäksi opintoihin voi yhdistää lyhytkestoisia kursseja ja työpajoja. Oppilaalla on mahdollisuus halutessaan perehtyä useampaan työpajaan tai syventyä vain yhteen vaihtoehtoon.
Opetuskerta kestää 3,5 yhdistettyä oppituntia viikossa.

Syventävissä opinnoissa voi valita seuraavista työpajoista:

Piirustuksen ja maalauksen (PIMA) työpaja A 14-20v. ma 17.30-20.05, Raija Eklund
Laaja-alainen työpaja 14-20v. ti 16.30-19.05, Tuulia Iso-Tryykäri
Piirustuksen ja maalauksen (PIMA) työpaja B 14-20v. ke 16.30-19.05, Raija Eklund
Laaja-alainen /Savi-/3D-työpaja 14-20v. ke 17.00-19.35, Arja Martikainen
PIMA/MEDIA/GRAFIIKKA työpaja 14-20v. ke klo 16.00-18.35, Tuulia Iso-Tryykäri

Tarkemmat työpajojen sisällöt:     Lukujärjestys