Opinto-opas 2018-2019

Tervetuloa kuvataidekoulun oppilaaksi lukuvuodelle 2018-2019.

Opinto-opas on tehty kuvataidekoululaisten ja huoltajien avuksi.
Lappeenrannan kuvataidekoululla on Opetusministeriön lupa antaa kuvataiteen taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Opetus on tasolta toiselle etenevää. Opetukseen voi liittyä myös kuvallisia kotitehtäviä.

Toivomme vilkasta kanssakäymistä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Palautteenne auttaa meitä kehittämään koulun toimintaa. Jos oppilaalla on jokin sairaus tai erityispiirre, toivomme että ilmoitatte siitä omalle opettajalle ja toimistoon, myös rehtorin kanssa voi keskustella asiasta.

Koulun asoista tiedotetaan sähköpostitse, joten ilmoitattehan toimistoon sähköpostiosoitteen, mitä seuraatte aktiivisesti. Myös koulun Facebook- ja Instagram-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Värikästä ja luovaa opintovuotta!

KEVÄTLUKUKAUSI              alkaa                   päättyy 

3-6-vuotiailla                                7.1.2019            26.4.2019
7-20-vuotiailla                              7.1.2019            10.5.2019
Aikuisilla                                      7.1.2019            16.4.2019

Lomat kevätlukukaudella       Talviloma          25.2.- 3.3.2019
                                               Pääsiäisloma    19.4.- 22.4.2019
                                               Vappu                1.5.2019

Koulu ei ole velvollinen järjestämään juhlapyhistä johtuvien lomien vuoksi poisjäävien tuntien tilalle opetusta.

YHTEYSTIEDOT

Toimisto            toimisto(at)lprkuvataidekoulu.fi                         puh. 044 299 0554
Rehtori              hanne.karki(at)lprkuvataidekoulu.fi                  puh. 044 223 2909

ILMOITTAUTUMINEN
Oppilaat valitaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Joka lukuvuodelle ilmoittaudutaan joko keväällä ennakkoon tai syksyllä ennen opintojen alkua. 

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, ellei toisin ole sovittu. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja sitoutuu 1) maksamaan vähintään sen lukukauden lukukausimaksut, jolla oppilas aloittaa opintonsa, 2) kuvataidekoulun sääntöihin. Kursseille ja lyhytkestoisiin työpajoihin ilmoittaudutaan erikseen.
Ryhmää voi vaihtaa jos toivotussa ryhmässä on tilaa. Vaihtoa voi tiedustella toimistosta tai rehtorilta. Vaihdosta täytyy AINA ilmoittaa toimistoon.
Oppilaspaikka perutaan kirjallisesti. Oppilas pitää opiskelupaikkaa hallussaan siihen asti, kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus on toimistossa. Jos oppilaspaikkaa ei peruuteta kirjallisesti 31.12.2018 mennessä, peritään koko kevätlukukauden lukukausimaksu. Lopettamisen yhteydessä koulu ei palauta maksettuja lukukausimaksuja.

PIDÄ YHTEYSTIEDOT AJANTASALLA!
Ilmoitathan toimistoon vähintään yhden huoltajan sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron. Muista ilmoittaa myös mahdollisista osoite-, puhelin-, sähköposti- ja nimimuutoksista. Mahdollisten hätätapausten ja esim. tuntien peruuntumisen varalta kuvataidekoulun toimistossa on oltava ajan tasalla olevat yhteystiedot.

VARUSTEET
Mahdollisia museokäyntejä ja ulkona työskentelyä varten lasten tulee olla kuvataidekouluun tullessaan pukeutuneina sään mukaisiin päällysvaatteisiin. Tunneille tullaan työskentelyyn sopivissa vaatteissa. Koulu ei vastaa likaantuneista vaatteista. Pienillä oppilailla työtakki tai esiliina ja sisätossut mahdollistavat mukavan ja huolettoman työskentelyn.

TUNTI ALKAA JA PÄÄTTYY TÄSMÄLLEEN
On tärkeää, että kaikki oppilaat ovat ajoissa tunneilla, koska työskentely perustuu yhteiseen aloitushetkeen. Oppituntien alussa opettaja kertoo tuntien sisällöstä, opettaa tekniikoita sekä havainnollistaa mahdollisesti tehtävän osalta taiteen ilmiöitä.

Tunnin lopussa tarkastellaan tehtyjä töitä, siivotaan työpiste ja opetusvälineet. Kaikki osallistuvat luokan siivoamiseen.  Yhteisiä sääntöjä noudattamalla kaikkien työskentely on levollisempaa ja tehtäviin keskittyminen on helpompaa.  Puhelimen käyttö oppitunnin aikana on luokkatilassa kielletty, ellei asiasta ole sovittu erikseen opettajan kanssa!
Oppilaan turvallisuuden kannalta on hyvä, että hänet haetaan välittömästi oppitunnin päätyttyä. Opettajien vastuu rajoittuu tuntiaikaan, eikä se koske tapaturmia. Luokkaan ei voi jäädä tuntien loputtua. Halutessaan tapaturmasuojan, oppilaan on hankittava henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus.
Nuoret voivat tulla koulusta suoraan kuvataidekoululle, tehdä läksyjä ja nauttia eväitään koulun aulatiloissa, jotka on varattu tähän käyttöön. Huoltajat voivat odottaa aulassa tunneilla olevia lapsiaan.
Koululla on oikeus käyttää oppilastöitä ja työskentelyn taltiointeja näyttelyissä, julkaisuissa jne. ellei oppilas tai oppilaan huoltaja sitä kirjallisesti kiellä. Työt ovat koulun käytössä siihen asti kunnes ne luovutetaan oppilaalle.

 POISSAOLOT
Poissaoloja saa olla lukuvuoden aikana korkeintaan viisi. Tätä suuremmat poissaolot näkyvät opintojen tuntikertymässä. Poissaoloja voi korvata käymällä joko toisessa ryhmässä tai opettajan antamilla kotitehtävillä. Toistuvista poissaoloista on ilmoitettava toimistoon. Satunnaiset poissaolot ovat oppilaan/huoltajan vastuulla, eikä niitä hyvitetä lukukausimaksuissa.

TODISTUS
Oppilaan lopettaessa opintonsa hän saa pyydettäessä läsnäolotodistuksen, josta ilmenevät opintojaksot
ja -aika. Päättötodistus annetaan laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötyön suorittaneille.

LUKUKAUSIMAKSUT
Lukukausimaksu koostuu varsinaisesta lukukausimaksusta ja materiaalimaksusta

Vauvojen värikylpy                     75€ + 15€/lukukausi

Taaperokuvis  3-4v.                   116€ + 23€/lukukausi                                            

Kuvisviskarit    5v.                      137€ + 23€/lukukausi                                                                                                                  

Kuviseskarit     6v.                      175€ + 28€/lukukausi                                            

Kuvis 1-2           7-8v.                  185€ + 28€/lukukausi                                            

Kuvis 3               9v.                     195€ + 28€/lukukausi                                            

Kuvis 4-5           10-11v.              200€ + 28€/lukukausi                                                        

Kuvis 6-7           12-14v.              216€ + 28€/lukukausi

Työpajat           14-20v.              216€ + 28€/lukukausi                                                                                  

Aikuiset             yli 20v.              214€ + 32€/lukukausi                                            

Lukukausimaksut suoritetaan yhdessä erässä sekä syys- että kevätlukukaudella. Halutessanne (ilmoittautumislomakkeessa on valittu) maksu voidaan suorittaa myös kahdessa erässä. Maksulomakkeet lähetetään maksajan ilmoittamaan osoitteeseen. Maksut tulee maksaa aina viitenumeroa käyttäen.

Syyslukukauden eräpäivä on 7.9.2018 ja kevätlukukauden 8.2.2019.

Materiaalimaksu toimii myös ilmoittautumismaksuna ja se peritään siinäkin tapauksessa että oppilaspaikka perutaan. Ennakkoon varatun oppilaspaikan voi peruuttaa ilman maksua 5 arkipäivää ennen lukukauden alkua.

Kuvataidekoululla on maksusopimus Lemin ja Taipalsaaren kuntien kanssa. Näistä kunnista tulevat oppilaat maksavat normaalin lukukausimaksun. Ulko-kuntalisä peritään ulkopaikkakuntalaisilta oppilailta, joiden kotikunnalla ei ole maksusopimusta Lappeenrannan kuvataidekoulun kanssa. Ulkokuntalisä on 45 euroa lukukaudelta.

Koulu ei myönnä vapaaoppilaspaikkoja. Avustuksia voi hakea Lappeenrannan kaupungin hyvinvointipalvelusta.