Säännöt

paaKuvataidekoulun säännöt

1. Ilmoittautuminen
Oppilaat ilmoittautuvat kirjallisesti ja ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja sitoutuu maksamaan vähintään sen lukukauden lukukausimaksut, jolla oppilas aloittaa opintonsa. Kursseille ilmoittaudutaan erikseen.

2. Oppilaspaikan peruuttaminen ja koulusta eroaminen

Ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti koulun toimistoon. Oppilas pitää opiskelupaikkaa hallussaan, kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus on toimistossa.  Ennakkoon ilmoittautuneet voivat perua oppilaspaikan kuluitta 5 päivää ennen syyslukukauden alkua. Jos oppilaspaikkaa ei peruuteta kirjallisesti, peritään alkavan lukukauden lukukausimaksu. Lopettamisen yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.

3. Lukukausimaksut

Lukukausimaksut maksetaan opinto-oppaassa ilmoitettuina eräpäivinä viitenumeroa käyttäen. Maksulomakkeet postitetaan kotiin. Kurssimaksut hoidetaan sopimusten mukaan. Pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamissa poissaoloissa on mahdollista sopia maksumuutoksista siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu toimistoon. Jälkiperinnästä laskutamme perimiskulut ja viivästyskoron.

4. Oppilastöiden käyttö

Koulu käyttää oppilaiden / oppilaiden vanhempien luvalla töitä erillaisissa julkaisuissa ja näyttelyissä. Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijan kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperilla, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa. Kuvataidekoulu pyytää oppilailta kuvankäyttöoikeuden ilmoittautumisen yhteydessä.

5. Korvausvelvollisuus

Opettajien vastuu rajoittuu tuntiaikaan eikä se koske tapaturmia. Oppilaita ei ole vakuutettu. Halutessaan tapaturmasuojan oppilaan on hankittava henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus.

Huolimattomuuden vuoksi tai tarkoituksella tuhotusta koulun omaisuudesta koululla on oikeus periä kohtuullinen korvaus. Koulu ei vastaa naulakkoon ja luokkiin jätetyistä tavaroista