Säännöt

paa

Kuvataidekoulun säännöt

 

  1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat kirjallisesti ja ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja varaa oppilaspaikan ja sitoutuu maksamaan vähintään sen lukukauden lukukausimaksut, jolla oppilas aloittaa opintonsa. Kursseille ilmoittaudutaan erikseen.

 

  1. Oppilaspaikan peruuttaminen ja koulusta eroaminen

Ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti koulun toimistoon. Oppilas pitää opiskelupaikkaa hallussaan, kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus on toimistossa.  Ennakkoon ilmoittautuneet voivat perua oppilaspaikan kuluitta 5 päivää ennen lukukauden alkua. Jos oppilaspaikkaa ei peruuteta kirjallisesti, peritään alkavan lukukauden lukukausimaksu. Lopettamisen yhteydessä ei palauteta maksettuja lukukausimaksuja.

 

  1. Lukukausimaksut

Lukukausimaksut maksetaan opinto-oppaassa ilmoitettuina eräpäivinä viitenumeroa käyttäen. Maksulomakkeet postitetaan kotiin. Kurssimaksut hoidetaan sopimusten mukaan. Pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamissa poissaoloissa on mahdollista sopia maksumuutoksista siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu toimistoon (lääkärintodistus tarvitaan).

Jos lukukausimaksua ei suoriteta, oppilaalla ei ole oikeutta osallistua opetukseen ja maksamatta jääneet lukukausimaksut ovat sellaisinaan perintäkelpoisia. Jälkiperinnästä laskutamme perimiskulut ja viivästyskoron.

 

  1. Oppilastöiden käyttö – kuvalupa

Kuvataidekoulu dokumentoi valmiita oppilastöitä sekä oppilasryhmiä. Koululla on oikeus käyttää oppilastöitä erilaisissa julkaisuissa ja näyttelyissä. Kuvauskohteena ovat oppilastöiden lisäksi koko opetusprosessi eri työskentelyvaiheineen. Työt ovat koulun käytössä siihen asti kunnes ne luovutetaan oppilaalle.

Oppilas/huoltaja antaa kuvaluvan/-kiellon ilmoittautuessaan kuvataidekouluun. Lupa/kielto on voimassa, kunnes oppilas vaihtaa koulua, lopettaa opintonsa, tai kun huoltaja/täysi-ikäinen oppilas sen kirjallisesti peruu. Oppilaan nimi mainitaan teoksen yhteydessä. Tunnistettava kuva oppilaasta julkaistaan ainoastaan erikseen pyydettävällä luvalla.

 

  1. Korvausvelvollisuus

Opettajien vastuu rajoittuu tuntiaikaan eikä se koske tapaturmia. Oppilaita ei ole vakuutettu. Halutessaan tapaturmasuojan oppilaan on hankittava henkilökohtainen vapaa-ajanvakuutus.

 

Huolimattomuuden vuoksi tai tarkoituksella tuhotusta koulun omaisuudesta koululla on oikeus periä kohtuullinen korvaus. Koulu ei vastaa naulakkoon ja luokkiin jätetyistä tavaroista