Sopimus lasten kuvien käytöstä

Tällä sopimuksella selvennämme oppilastöiden ja oppilaiden työskentelyn dokumentointiin liittyviä käytäntöjä. Oppilas on luomansa teoksen osalta teoksen tekijä. Tämän johdosta lapselle kuuluvat oikeudet kuvataidekoulussa syntyviin teoksiin voidaan siirtää vain sopimuksella. Mikäli et hyväksy jotain sopimuksen kohtaa, ilmoita siitä toimistoon! Annamme mielellämme myös lisätietoja!

 SOPIMUS LASTEN KUVIEN KÄYTÖSTÄ

 1. Sopimuksen osapuolet:
  Lappeenrannan kuvataidekoulu 
  (jäljempänä kuvataidekoulu) ja kuvataidekoulun oppilaan (jäljempänä oppilas) huoltajat
 1. Sopimuksen tarkoitus
  Kuvataidekoulu dokumentoi oppilasryhmiä sekä valmiita oppilastöitä. Kuvauskohteena ovat oppilastöiden lisäksi koko opetusprosessi eri työskentelyvaiheineen. Kuvamateriaalia käytetään kuvataidekasvatusta edistäviin tarkoituksiin kuvataidekoulun ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton näyttelyissä, verkkosivuilla, tiedotteissa, esitteissä ja julkaisuissa.
 1. Käytön laajuus
  Annettava käyttölupa koskee oppilaan kuvataidekoulussa tekemien kuvataiteen teosten ja valokuvien käyttöä internet-kotisivulla, tiedotteissa, koulutustilaisuuksissa, tiedotusvälineissä ja muissa vastaavissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa.
 1. Yksityisyyden suoja
  Tunnistettavaa kuvaa lapsesta hänen nimensä mainiten saa käyttää edellä kohdassa 2. mainituissa yhteyksissä.
 1. Tekijänoikeusluvan sisältö ja ehdot:
  Kuvataidekoulu on oikeutettu tämän sopimuksen mukaisesti käyttämään kaikkia oppilaan kuvataidekoulussa tekemiä töitä otsikossa mainituissa käyttötarkoituksissa ja niiden yhteydessä. Luvansaaja sitoutuu ilmoittamaan teosten välittömässä yhteydessä tekijän nimen. Oppilastyön tekijän kuva ja nimi saavat olla tiedotusvälineissä näkyvillä.
 1. Kuvataidekoulun säännöt ja opinto-opas
  Oppilaan huoltaja toteaa tutustuneensa kuvataidekoulun opinto-oppaaseen ja sääntöihin ja hyväksyvänsä ne.
 1. Sopimuksen voimassaolo
  Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes sopimus irtisanotaan kirjallisesti.

Hanne Kärki
rehtori