Kuvalupa

Kuvalupa

Kuvaluvalla selvennämme oppilastöiden ja oppilaiden työskentelyn dokumentointiin liittyviä käytäntöjä.

Mikäli et hyväksy jotain luvan kohtaa, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Sisältö

Kuvataidekoulu dokumentoi valmiita oppilastöitä sekä oppilasryhmiä. Kuvauskohteena ovat oppilastöiden lisäksi koko opetusprosessi eri työskentelyvaiheineen. Kuvamateriaalia käytetään taidekasvatusta edistäviin tarkoituksiin Lappeenrannan kuvataidekoulun ja Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, verkkosivuilla, tiedotteissa, esitteissä ja julkaisuissa, sosiaalisessa mediassa, tiedotusvälineissä sekä ilmoituksissa.

Kuvalupa koskee mm. oppilaan Lappeenrannan kuvataidekoulussa tekemiä:

  • kuvataiteen teoksia
  • videoita ja animaatioita
  • äänitteitä
  • valokuvia
  • muita opintoihin liittyviä tuotoksia

 

Yksityisyys ja tekijänoikeusluvan sisältö ja ehdot

Lappeenrannan kuvataidekoulu on oikeutettu tämän luvan mukaisesti käyttämään kaikkia oppilaan kuvataidekoulussa tekemiä töitä edellä mainituissa käyttötarkoituksissa ja niiden yhteydessä. Oppilaan nimi mainitaan teoksen yhteydessä. Tunnistettava kuva oppilaasta julkaistaan ainoastaan erillisellä luvalla.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes sopimus irtisanotaan kirjallisesti.