Toiminta-ajatus

katKuvataidekoulun toiminta-ajatus

Lappeenrannan kuvataidekoulun opetus tukee oppilaan kasvua ja kehittymistä arvostelukykyiseksi, ajattelevaksi ja levollisesti asioita prosessoivaksi ihmiseksi, joka ymmärtää esteettisyyden ja etiikan merkityksen elämässään ja ympäristössään. Opetukselle on luonteenomaista tutkiva asenne oppimiseen ja ilmaisuun. On tärkeää, että oppilas saa työskentelystä iloa ja tyydytystä.

Opetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii ilmaisemaan itseään visuaalisten taiteiden osa-alueilla ja osaa soveltaa saamiaan tietoja ja taitoja työskentelyssään. Työskentelyprosessissa on tärkeää kokemusten hyödyntäminen, moniaistisuus ja mielikuvituksen käyttäminen sekä itselle ominaisen ilmaisun löytäminen.

Opetus luo vankan pohjan omalle taiteen tekemiselle, visuaalisten taiteiden tuntemukselle sekä antaa valmiuksia hakea alan jatko-opintoihin. Koulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti.

Katso opintojen jakautuminen.