Toiminta-ajatus

katTAITEEN PERUSOPETUKSEN TARKOITUS JA
KUVATAIDEKOULUN TOIMINTA-AJATUS

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opinnot luovat edellytyksiä taiteen elinikäiselle ja omaehtoiselle harrastamiselle sekä antavat valmiuksia jatkaa opintoja muissa koulutusmuodoissa sekä hakeutua visuaalisen taiteen ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.

Lappeenrannan kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Taiteen perusopetuksen yhteydessä järjestetään myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Kuvataidekoulu on aktiivinen toimija ja vaikuttaja erilaisissa yhteistyöverkostoissa erityisesti Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa, mutta on mukana myös valtakunnallisissa verkostoissa. Kuvataidekoulun sijainti ainutlaatuisessa miljöössä Lappeenrannan Linnoituksessa edistää toiminnallisuutta ja yhteistyötä erityisesti lähiympäristössä.

Lappeenrannan kuvataidekoulussa kunnioitetaan kuvataiteen ja taidekasvatuksen perinteitä ja vaalitaan alueen kulttuuriperintöä, mutta seurataan myös ajan ilmiöitä aktiivisesti, kehitetään toimintoja ja uusiudutaan. Lasten ja nuorten opinnoissa painotetaan arkkitehtuuri- ja ympäristö-kasvatusta. Opetus kuvataidekoulussa on laadukasta ja oppilaslähtöistä joka perustuu ammattitaitoisen, motivoituneen ja innostuneen opettajakunnan työhön.
Lappeenrannan kuvataidekoulun toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998).