Tunneilla käynti

kitTunneille saapuminen

Tule ajoissa tunneille. Oppituntien alussa annetaan ja valmistellaan uusi tehtävä. Ennen työskentelyä opettaja ja oppilaat pohtivat yhdessä aihetta tai käsiteltävää asiaa ja tekniikkaa. On tärkeää, että oppilaat ovat ajoissa tunneilla, koska työskentely perustuu nimenomaan yhteiseen aloitushetkeen.

Tunnin lopussa tarkastellaan ja arvioidaan tehtyjä töitä, siivotaan työpiste ja opetusvälineet. Kaikki lapset osallistuvat luokan siivoamiseen. Noudattamalla yhteisiä sääntöjä työskentely on levollisempaa ja kaikilla on mahdollisuus keskittyä käsiteltävään tehtävään.

Tuntijärjestelyjen vuoksi pyydämme vanhempia ja lasten kuljetuksesta huolehtivia aikuisia tuomaan ja hakemaan lapset sovittuina aikoina. Nuoret voivat tulla koulusta suoraan kuvataidekoululle, tehdä läksyjä ja nauttia eväitään koulun aulatiloissa, jotka on varattu tähän käyttöön. Vanhemmat voivat odottaa aulassa tunneilla olevia lapsiaan. 

Poissaolot
Poissaoloja saa olla lukuvuoden aikana korkeintaan viisi. Tätä suuremmat poissaolot näkyvät opintosuorituksissa ja vaikuttavat taiteen perusopetuksesta annettavaan todistukseen. Poissaoloja voi korvata käymällä joko toisessa ryhmässä tai opettajan antamilla kotitehtävillä. Toistuvista poissaoloista on ilmoitettava toimistoon tai opettajalle. 
Satunnaiset poissaolot ovat oppilaan/huoltajan vastuulla, eikä niitä hyvitetä lukukausimaksuissa. Oppilas voi halutessaan tulla vastaavantasoiseen ryhmään muuna viikonpäivänä silloin, kun hän on pätevän syyn takia estynyt tulemasta omaan ryhmäänsä

Varusteet
Tunneille tullaan työskentelyyn sopivissa vaatteissa. Pienillä oppilailla työtakki tai esiliina ja sisätossut mahdollistavat mukavan ja huolettoman työskentelyn. Mahdollisia museokäyntejä ja ulkona työskentelyä varten lasten tulee olla kuvataidekouluun tullessaan pukeutuneina säänmukaisiin päällysvaatteisiin. Koulu ei vastaa likaantuneista vaatteista.