Mediataide

Hankkeen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan ja teknologian käyttöä opetuksessa. Tavoitteena on mediataidekasvatuksen tuottaminen osaksi kuvataiteen taiteen perusopetusta ja asianmukaiseten toimintaedellytysten luominen mediataiteen opettamiselle kuvataidekoulussa.

Mediataidehanke 1 käynnistettiin syksyllä 2015.

Kuvataidekoululle hankittiin opettajille neljä iPadia sekä oppilaskäyttöön kuusi mini-iPadiä.
Laitteiden hankinnan, sovellusten, uuden verkkokiintolevyn asennuksen sekä koulun verkkokiintolevylle pääsyn ja tallennusmahdollisuuden luominen FileBrowser sovelluksella lisäksi opettajille järjestettiin alkukoulutus iPadien käytöstä.

Keväällä 2016 toteutettiin kysely opettajille iPadien ja mediataiteen koulutustarpeista ja kyselyn pohjalta pidettiin opettajille mediataiteen asiantuntijan ohjaama koulutuspäivä syksyllä 2016.

Syyslukukaudella 2016 toteutettiin kolmessa oppilasryhmässä mediataiteen opetusjaksot asiantuntijaohjaajan avustamana. Animaatio-asiantuntijana toimi tuntiopettaja Veera Kuokka. Loppusyksystä 2016 täydensimme laitekantaa hankkimalla mm. lisää iPadejä ja niihin liittyviä oheislaitteita sekä järjestelmäkameran elokuvien kuvaukseen.