Mediataide

Hankkeen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan ja teknologian käyttöä opetuksessa. Tavoitteena on mediataidekasvatuksen tuottaminen osaksi kuvataiteen taiteen perusopetusta ja asianmukaiseten toimintaedellytysten luominen mediataiteen opettamiselle kuvataidekoulussa.

Mediataidehanke 1 käynnistettiin syksyllä 2015.

Kuvataidekoululle hankittiin opettajille neljä iPadia sekä oppilaskäyttöön kuusi mini-iPadiä.
Laitteiden hankinnan, sovellusten, uuden verkkokiintolevyn asennuksen sekä koulun verkkokiintolevylle pääsyn ja tallennusmahdollisuuden luominen FileBrowser sovelluksella lisäksi opettajille järjestettiin alkukoulutus iPadien käytöstä.

Keväällä 2016 toteutettiin kysely opettajille iPadien ja mediataiteen koulutustarpeista ja kyselyn pohjalta pidettiin opettajille mediataiteen asiantuntijan ohjaama koulutuspäivä syksyllä 2016.

Syyslukukaudella 2016 toteutettiin kolmessa oppilasryhmässä mediataiteen opetusjaksot asiantuntijaohjaajan avustamana. Animaatio-asiantuntijana toimi tuntiopettaja Veera Kuokka. Loppusyksystä 2016 täydensimme laitekantaa hankkimalla mm. lisää iPadejä ja niihin liittyviä oheislaitteita sekä järjestelmäkameran elokuvien kuvaukseen.

 

Jatkohankkeeseen, Mediataide osaksi taiteen perusopetusta, siirryttiin vuoden 2017 alussa. 
Tämän hankkeen aikana opettajille järjestettiin kolme eri koulutusta. 

Keväällä ja syksyllä 2017 opettajat toteuttivat opetuspilotteja eri ryhmissä varsinaisten oppituntien puitteissa. Animaatioiden tekeminen oli suosituinta ja sitä tehtiin eri ikäisten ryhmissä eri tavalla. Teoskuvaus, oman kansion luominen verkkoon ja kuvien tallentaminen verkkokansioon oli vähintä mitä piloteissa oppilaille opetettiin. 
Opetuspiloteista saatua käytännön kokemusta ja tietotaitoa voidaan hyödyntää paikallisessa opetussuunnitelmatyössä uusiin oppimisympäristöihin, digitaaliseen teknologiaan ja mediataiteen opetuskokonaisuuteen. Pilottien myötä saatiin tietoa, mitä mediataiteen eri osa-alueita eri ikätason ryhmille kannattaa opettaa, jotta mediataidekasvatus osana kuvataiteen taiteen perusopetusta olisi myös tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää sekä huomiosi kunkin ikätason mukaisia kehitysvaiheita.

Verkkoympäristöä kehitettiin ja sen toimintaa parannettiin niin, että langaton nettiyhteys toimii nyt kaikissa koulun opetustiloissa. Laitekannan ja niihin tarvittavien oheislaitteiden hankintaa tehtiin harkitusti ja tarvelähtöisesti, koska teknologia kehittyy koko ajan huimaa vauhtia. 

Animaatioiden tekeminen, videokuvaus, kuvankäsittely, valokuvaus, sarjakuvat, portfoliot, green screen jne ovat tulleet hankkeen myötä tutuiksi. Mediataidekasvatuksesta on tulossa luonteva osa kuvataiteen taiteen perusopetusta Lappeenrannan kuvataidekoulussa, kun opetuksessa voidaan hyödyntää entistä paremmin modernia teknologiaa.