Vauvojen JA TAAPEROIDEN värikylVYT

Vauvojen/pikkutaaperoiden värikylpy  6 kk–2-vuotiaat, huoltajan kanssa.
Omat ryhmät vauvoille 6-12kk ja pikkutaaperoille 18-24kk.

Vauvojen värikylpy 6–12 kk ikäisille

Vauvojen värikylpy on säännöllistä ja johdonmukaista kuvataidetoimintaa, jossa tutustutaan moniaistisesti ja lapsilähtöisesti värien maailmaan.

Keväällä 2023 värikylpy kokoontuu kolme kertaa lauantaisin: 13.5., 27.5. ja 10.6. klo 10.00-10.45.
Ryhmä kokoontuu kolme kertaa ja ilmoittautuminen on sitova kaikille kolmelle opetuskerralle. Hinta 45 €/3krt.

Työpajassa edetään värien tarkastelusta ja erilaisten materiaalien tunnustelusta itse tehtyyn jälkeen. Työskentely perustuu turvallisiin materiaaleihin ja turvalliseen ympäristöön.

Toiminta on suunniteltu 6-12 kuukauden ikäisille ja keskittyy vauvan kokemus- ja kokemismaailmaan. Leikki, materiaaleihin tutustuminen, hetkestä nauttiminen, tekemisen prosessi ja vuorovaikutus ovat toiminnan keskiössä. Jokainen lapsi saa osallistua taidetyöskentelyyn omalla tavallaan. 

Pikkutaaperoiden värikylpy n. 18–24 kk ikäisille

Pikkutaaperoiden värikylvyssä käytettävät materiaalit ovat yleisesti suuhun sopivia ja turvallisia. Vauva tutkii ja tutustuu maailmaan myös suullaan eikä kaikki suuhun laittaminen ole syömistä. Materiaaleina käytetään esimerkiksi kiisseleitä, mehuja, soseita, kuin myös kankaita ja papereja. Materiaaleihin suhtaudutaan väreinä ja välineinä, ei ruokana ja materiaalien syöminen ei ole itse tarkoitus. 

Ohjaajana värikylpyohjaaja Anni Pellikka 

Vauvojen värikylvyn ohjaajalla tulee olla suoritettu erillinen koulutus, jonka kuvataidekoulun opettaja Anni Pellikka on suorittanut Porin lastenkulttuurikeskuksessa.