LUKUJÄRJESTYS

Nykyisten oppilaiden ennakkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 on avoinna 27.4. lähtien Eepos oppilasportaalissa! 
Uusien oppilaiden ennakkoilmoittautuminen avautuu maanantaina 2.5.

Alustava lukujärjestys 2022-2023

TYÖPAJAOPINNOT 14-20-vuotiaille

Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja sekä etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Oppilas voi suuntautua haluamaansa kuvataiteen osa-alueelle työpajavaihtoehtojen mukaan.

Oppitunti on 45 min. Opetuskerran pituus:
Työpajat (3,5x45min.) = 2t 30min.

Piirustus ja maalaus (PIMA) A ma
Tutustutaan eri piirustus- ja maalaustekniikoihin sekä perehdytään kuvan tekemisen peruselementteihin. Kokeillaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisia mahdollisuuksia ja syvennetään tietämystä taidehistoriasta. Sovelletaan värioppia ja kehitetään muoto ja tilatajua erilaisten harjoitusta avulla.

Laaja-alainen media- ja tila työpaja ti
Työpajassa työskennellään visuaalisen taiteen eri osa-alueilla ja sovelletaan kuvataiteen eri tekniikoita. Työskentelyssä pääset kokeilemaan digitaalisten välineiden mahdollisuuksia esim. digitaalista piirtämistä, maalaamista ja valokuvaamista sekä liikkuvaa kuvaa ja tarinankerrontaa (esim. animaatio ja sarjakuva). Myös arkkitehtuuri, tilasuunnittelu ja rakentelu kuuluvat työpajan sisältöihin (esim. pienoismallit ja lavastukset).

Piirustus ja maalaus (PIMA) B ke
Työpajan sisältö ks. piirustus ja maalaus A.

Laaja-alainen muotoilu työpaja 14-20v. ke
Tutustutaan muotoilun ja graafisen suunnittelun perusteisiin. Työskentelyssä sovelletaan useita tekniikoita kuvataiteen eri osa-alueilta ja harjoitellaan suunnitteluprosessia, mikä muotoilussa on keskeistä. Yhdessä ideoidaan ja toteutetaan myös isompia teoskokonaisuuksia (esim. valotaide- ja jäätaideteoksia). Kolmiulotteisen työskentelyn rinnalla harjoitellaan graafista suunnittelua (esim. julisteet, logot ja mainokset) ja kokeillaan myös grafiikkaa, mikä soveltuu hyvin mm. piirtämisestä kiinnostuneille.