Lukujärjestys 2023-2024

TYÖPAJAOPINNOT 14-20-vuotiaille

Työpajaopinnoissa laajennetaan ja syvennetään jo hankittuja tietoja ja taitoja sekä etsitään itsenäisempää ilmaisutapaa. Oppilas voi suuntautua haluamaansa kuvataiteen osa-alueelle työpajavaihtoehtojen mukaan.

Oppitunti on 45 min. Opetuskerran pituus:
Työpajat (3,5x45min.) = 2t 30min.

Piirustus ja maalaus (PIMA) A ma
Tutustutaan eri piirustus- ja maalaustekniikoihin sekä perehdytään kuvan tekemisen peruselementteihin. Kokeillaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisia mahdollisuuksia ja syvennetään tietämystä taidehistoriasta. Sovelletaan värioppia ja kehitetään muoto ja tilatajua erilaisten harjoitusta avulla.

Pima/media- ja muotoilu työpaja ti
Työpajassa piirretään ja maalataan sekä työskennellään kuvataiteen eri osa-alueilla soveltaen tekniikoita. Työskentelyssä pääset kokeilemaan digitaalisten välineiden mahdollisuuksia esim. digitaalista piirtämistä, maalaamista ja valokuvaamista sekä liikkuvaa kuvaa ja tarinankerrontaa (esim. animaatio ja sarjakuva). Myös arkkitehtuuri, tilasuunnittelu ja rakentelu kuuluvat työpajan sisältöihin (esim. pienoismallit ja lavastukset)

Piirustus ja maalaus (PIMA) B ke
Työpajan sisältö ks. piirustus ja maalaus A.