Tietoa opiskelijalle

Lappeenrannan kuvataidekoulu on aktiivinen toimija ja vaikuttaja erilaisissa yhteistyö­verkostoissa erityisesti Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa, mutta on mukana myös valtakunnallisissa verkostoissa.

Lappeenrannan kuvataidekoulussa kunnioitetaan kuvataiteen ja taidekasvatuksen perinteitä ja vaalitaan alueen kulttuuriperintöä, mutta seurataan myös ajan ilmiöitä aktiivisesti, kehitetään toimintoja ja uusiudutaan.  Lasten ja nuorten opinnoissa painotetaan arkkitehtuuri- ja ympäristö­kasvatusta.

—–

Haku ja opiskelu

Opinnot kuvataidekoulussa voi aloittaa missä tahansa iässä. Opetus on tavoitteellista ja opinnoissa edetään tasolta toiselle, lapsilla opintoryhmä valikoituu ensisijaisesti iän mukaan, aikuisilla opinnot aloitetaan perusopinnoista AikuistenKuvis 1 -ryhmästä.

LUKUKAUSIMAKSUT LÖYTYVÄT OPINTO-OPPAASTA johon linkki sivun alaosassa. 

 ____

HARRASTUSAVUSTUKSEN HAKU SYKSYLLE 2022 ON PÄÄTTYNYT!
Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea mm. Lappeenrannassa taiteen perusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikea aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.
Kuvataidekoulun Lappeenrantalaisilla oppilailla on mahdollisuus hakea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten  harrastusavustusta kevätlukukaudelle  2023 kevätlukukauden alussa, myöhemmin ilmoitettavana  ajankohtana. Tulosta ja täytä lomake alta löytyvästä linkistä ja toimita se kuvataidekoulun rehtorille postitse tai sähköpostitse. Voit jättää lomakkeen myös suljetussa kirjekuoressa kuvataidekoulun toimistoon.