Tietoa opiskelijalle

Lappeenrannan kuvataidekoulu on aktiivinen toimija ja vaikuttaja erilaisissa yhteistyö­verkostoissa erityisesti Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa, mutta on mukana myös valtakunnallisissa verkostoissa.

Lappeenrannan kuvataidekoulussa kunnioitetaan kuvataiteen ja taidekasvatuksen perinteitä ja vaalitaan alueen kulttuuriperintöä, mutta seurataan myös ajan ilmiöitä aktiivisesti, kehitetään toimintoja ja uusiudutaan.  Lasten ja nuorten opinnoissa painotetaan arkkitehtuuri- ja ympäristö­kasvatusta.

—–

Haku ja opiskelu

Opinnot kuvataidekoulussa voi aloittaa missä tahansa iässä. Opetus on tavoitteellista ja opinnoissa edetään tasolta toiselle, lapsilla opintoryhmä valikoituu ensisijaisesti iän mukaan, aikuisilla opinnot aloitetaan perusopinnoista AikuistenKuvis 1 -ryhmästä.

LUKUKAUSIMAKSUT LÖYTYY OPINTO-OPPAASTA