Tietoa opiskelijalle

Lappeenrannan kuvataidekoulu on aktiivinen toimija ja vaikuttaja erilaisissa yhteistyö­verkostoissa erityisesti Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa, mutta on mukana myös valtakunnallisissa verkostoissa.

Lappeenrannan kuvataidekoulussa kunnioitetaan kuvataiteen ja taidekasvatuksen perinteitä ja vaalitaan alueen kulttuuriperintöä, mutta seurataan myös ajan ilmiöitä aktiivisesti, kehitetään toimintoja ja uusiudutaan.  Lasten ja nuorten opinnoissa painotetaan arkkitehtuuri- ja ympäristö­kasvatusta.

—–

Haku ja opiskelu

Opinnot kuvataidekoulussa voi aloittaa missä tahansa iässä. Opetus on tavoitteellista ja opinnoissa edetään tasolta toiselle, lapsilla opintoryhmä valikoituu ensisijaisesti iän mukaan, aikuisilla opinnot aloitetaan perusopinnoista AikuistenKuvis 1 -ryhmästä.

LUKUKAUSIMAKSUT LÖYTYVÄT OPINTO-OPPAASTA johon linkki sivun alaosassa. 

 ____

HARRASTUSAVUSTUS
Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea mm. Lappeenrannassa taiteen perusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikea aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.
Kuvataidekoulun Lappeenrantalaisilla oppilailla on mahdollisuus hakea harrastusavustusta kevätlukukaudelle 2022 6.3. saakka. HUOM! Hakuaika on päättynyt.