Kuvataidekoulu lapsille, nuorille ja aikuisille

tarjoaa taiteen perusopetusta, värikylpyjä perheen pienimmille sekä muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Innostu ja inspiroidu kuviksessa!

Kuvataidekoulun sijainti ainutlaatuisessa miljöössä Lappeenrannan Linnoituksessa tarjoaa esteettisesti nautittavan ja virikkeisen opiskeluympäristön. Koulurakennus, joka alun perin on rakennettu 1884 vankilan sauna- ja pesulatuvaksi, peruskorjattiin kuvataidekoulun käyttöön kaupungin 350-juhlavuoden lahjana kaupunkilaisille. Nykyisissä tiloissa koulu on toiminut 2000 luvun alusta lähtien.

Kuvataidekoulun joulutaukoa vietetään  19.12.2022-8.1.2023! 
Kevätlukukausi alkaa maanantaista 9.1.2023 lähtien lukujärjestyksen mukaan. 

Ilmoittautumisia otetaan läpi vuoden ryhmiin joissa on tilaa.
Ilmoittaudu Eepos-oppilasportaalissa alla olevasta linkistä. 

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja lakisääteistä vapaa-ajan harrastustoimintaa. Lappeenrannan kuvataidekoulussa järjestetään laajan oppimäärän mukaan taiteen perusopetusta kuvataiteessa.

Vauvojen ja taaperoiden värikylpy 6–24 kk

Värikylvyssä käydään huoltajan kanssa. Tunnin aikana tutustutaan moniaistisesti ja lapsilähtöisesti värien maailmaan. Työskentely perustuu turvallisiin materiaaleihin ja turvalliseen ympäristöön.

Lasten ja nuorten opetus

Varhaisiän opinnoissa, 3–6 vuotiaille, kuvataidetta lähestytään leikinomaisin keinoin.

Perusopinnoissa, 7–14 vuotiaille, tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen. 

Syventävissä opinnoissa, 14–20 vuotiaille keskitytään kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventämiseen.

Aikuisten opetus

Aikuisten perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Syventävissä opinnoissa korostuu pitkäjänteinen ja itsenäinen työskentely sekä kyky syventää ja soveltaa aiemmin opittua.

MUU TOIMINTA

Kulttuuripolku

Kuvataidepolku työpajoissa tehdään mm. savitöitä ja arkkitehtuuria. Savieläin ja Metsäneläinten jäljillä työpajat on suunnattu esikouluikäisistä 2. luokkalaisiin (60 min) ja arkkitehtuuri /uusi linnoitus työpaja on suunnattu 4-6-luokkalaisille (75 min). Työpajat toteutetaan kuvataidekoululla.

Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun tuottamat kulttuuripolun työpajat ovat lappeenrantalaisille esi- ja peruskoulun oppilaille suunnattuja maksuttomia taidetyöpajoja. Tarkempaa tietoa: > Kulttuuripolku

Taidetestaajat

Suomen suurin nuorten kulttuurihanke vie kaikki Suomen 8.luokkalaiset korkealaatuisille taidevierailuille. Lappeenrannan kuvataidekoulu on Lappeenrannan museon yhteistyökumppanina ollut mukana toteuttamassa hanketta jo kolmena lukuvuonna vuodesta 2017 lähtien. Hankkeen myötä kuvataidekoululla on vieraillut ja työskennellyt työpajoissa jo yli 1200 kahdeksasluokkalaista, vuosittain taidetestaajia on ollut n. 400 nuorta. Hanke jatkuu lukuvuonna 2020–2021.
> Taidetestaajat

Iltapäivätoiminnan TAIDE -kerhot

TAIDE- kerhoja järjestettiin 2018-2021  peruskoulujen iltapäivätoiminnan yhteydessä kerran viikossa 60 min kerrallaan. TAIDE-kerho koostui kuvis-kässä-tanssi-musiikki-sirkus/teatteri jaksoista. Jaksot olivat  laajudeltaan 6-7 viikkoa. Kerhot järjestettiin yhteistyössä kaupungin ja TPO-oppilaitosten kanssa.

TAPAHTUMIA

Linnoituksen sydäntalvi

Sydäntalvi 2022  – klikkaa linkkiä

Tapahtuma järjestetään helmikuun alussa. Kuvataidekoululaiset veistävät näyttäviä jääveistoksia Katariinan torille ja linnoituksen alueelle. Veistokset valaistaan ja illan pimetessä ne tulevat näyttävästi esille. Tapahtumassa on tarjolla ohjelmaa, tekemistä ja kokemista koko perheelle. Lappeenrannan kuvataidekoulu järjestää tapahtuman yhteistyössä Elävä Linnoitus ry:n; Kehruuhuoneen ja Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelun sekä  Linnoituksen toimijoiden ja muiden tahojen kanssa. Linkki Kuvagalleria